Srovnání nákladů na zastaralé IT versus moderní řešení SaaS

SDÍLET

Mějte přehled o tom, kam jdou vaše peníze díky novým možnostem softwaru jako služby (SaaS). V tomto článku si porovnáme dva modely — zastaralé IT řešení a moderní SaaS — a s nimi spojenou transparentnost nákladů, flexibilitu a výhody, které s sebou nesou moderní řešení SaaS.

Netransparentní náklady na zastaralá IT řešení

Se staršími IT systémy se často pojí netransparentnost nákladů. Firmy sice mají přehled o tom, kolik platí za hardware i softwarové licence, ale často existují i další, již méně zřejmé náklady. Ty mohou zahrnovat náklady na údržbu, upgrady a aktualizace, opravy systému a průběžné výdaje na vyškolený personál, který IT infrastrukturu spravuje.

Tyto systémy navíc obvykle vyžadují značné investice již na začátku. To váže kapitál a podniky musí odhadnout své budoucí IT potřeby předem, což může vést k plýtvání zdroji, pokud je kapacita nadhodnocena, nebo naopak k nedostatku potřebných zdrojů, pokud je podhodnocena.

Transparentní a flexibilní řešení SaaS

Moderní řešení SaaS, jako jsou Google Workspace a JumpCloud, představují dramatický posun od tradičního modelu IT. Namísto značné počáteční investice fungují tyto služby na základě předplatného. Platíte za to, co potřebujete, když to potřebujete, což vám dává mnohem větší flexibilitu a kontrolu nad náklady.

Tyto moderní platformy jsou navíc navrženy tak, aby byly transparentní. Najdete tam podrobné rozpisy nákladů, které přesně ukazují, za co platíte. Poskytují také přehled o svém využití a spotřebě, díky čemuž mohou firmy dělat informovanější rozhodnutí.

Kromě transparentnosti nákladů jsou řešení SaaS neuvěřitelně flexibilní. Možnosti takového řešení lze rychle navyšovat nebo snižovat podle potřeb firmy, a díky tomu platíte pouze za to, co využíváte, místo abyste investovali do kapacity, pro kterou se možná ani nenajde využití.

V neposlední řadě mohou tato řešení přinášet obchodní výhody, které přesahují pouhou úsporu nákladů. Mohou zvýšit produktivitu díky nástrojům pro spolupráci, které umožňují týmům pracovat efektivněji. Mohou také nabízet robustní funkce zabezpečení, které pomáhají chránit podniky před rostoucí hrozbou kybernetických útoků.


Přečtěte si naši případovou studii o moderním cloudovém řešení implementovaném společností ROUVY, která vytvořila aplikací pro indoorovou cyklistiku, a díky Google Cloud se zvládla vypořádat s velkým nárůstem v počtu zákazníků z celého světa.


Vše se točí kolem peněz. Pojďme si to porovnat!

Náklady na zastaralé IT

Vezměme si jako příklad středně velký podnik se 100 zaměstnanci, který potřebuje servery pro ukládání dat, jejich zpracování a hostování podnikových aplikací.

  • Náklady na hardware a software: Společnost utratí 20 000 USD za servery a 10 000 USD za softwarové licence, což představuje celkové počáteční náklady 30 000 USD.
  • Údržba a podpora: Tyto servery vyžadují pravidelnou údržbu a podporu, která stojí přibližně 20 % nákladů na hardware ročně — to je dalších 4 000 USD ročně.
  • IT personál: Společnost také potřebuje specializovaný tým, který bude servery spravovat. Za předpokladu ročního platu 70 000 USD na jednoho IT zaměstnance nám personální náklady výrazně vzrostly.
  • Náklady na upgrade: Servery je třeba každých několik let upgradovat, což představuje další náklady.

Během pěti let by tak společnost mohla na svou IT infrastrukturu snadno vynaložit více než 200 000 USD — a to nepočítáme nepředvídatelné náklady, jako jsou selhání systému nebo narušení bezpečnosti.

Moderní řešení SaaS

Nyní si představme, že stejná společnost přejde na model SaaS s Google Workspace a JumpCloud.

  • Náklady na předplatné: Každý zaměstnanec získá účet Google Workspace za 12 USD na uživatele/měsíc. To je 1 200 dolarů měsíčně nebo 14 400 dolarů ročně. Předplatné služby JumpCloud stojí 10 USD na uživatele/měsíc, což v součtu činí 12 000 USD ročně. Celkové roční náklady na předplatné tedy činí 26 400 USD.
  • Údržba a podpora: Většina těchto nákladů je zahrnuta v poplatku za předplatné. Poskytovatel SaaS se stará o údržbu, aktualizace a zabezpečení.
  • IT personál: S přechodem na SaaS se mění role IT týmu. Místo údržby serverů se mohou soustředit na strategické úkoly. Společnost může stále potřebovat IT odborníka, ale jeho role bude spíše strategická než pouhá údržba systémů.

Ve stejném pětiletém období by tedy náklady společnosti na IT mohly při použití SaaS činit přibližně 132 000 USD, což je významná úspora ve srovnání se starším systémem. Navíc se zde nezohledňují další výhody tzv. škálovatelnosti, vyšší produktivity a lepšího zabezpečení, které model SaaS nabízí.

Závěrem lze říci, že zatímco starší IT systémy mohou často působit jako černá díra pro váš rozpočet, moderní řešení SaaS nabízejí mnohem přehlednější, transparentnější a flexibilnější řešení. Nepředstavují pouze snížené náklady na IT, ale cennou investici, která může zvýšit produktivitu, posílit zabezpečení a podpořit růst firmy.

Chcete více informací o cloudu a jeho řešeních? Další články, případové studie a podcasty najdete na našich webových stránkách nebo nám napište přes kontaktní formulář.