Černá díra skrytých nákladů na zastaralé IT systémy

SDÍLET

Je údržba zastaralých technologií ve vaší firmě spojena s finanční zátěží? Pokud stále pracujete se staršími IT systémy, nejste sami. Mnoho společností se na tyto systémy nadále spoléhá ve strachu ze změn, z domnělých vysokých nákladů na aktualizaci nebo prostě jen nemají přehled o alternativách. Používání zastaralých technologií vás však může stát víc, než si myslíte.

Ačkoli byly starší IT systémy ve své době jistě spolehlivé, dnes je lze v mnoha firmách přirovnat k černé díře. Firmy do těchto systémů neustále investují peníze a prostředky na údržbu, aktualizace, do oprav a řešení problémů. Často však není jasné, kam tyto investice směřují a zda se vůbec vyplatí.

Pojďme si tedy na tuto „černou díru“ posvítit a odhalit skryté náklady na zastaralé IT systémy.

Finanční zátěž stárnoucích technologií

Když sečtete náklady na údržbu starších IT systémů, celková částka vás možná překvapí. Jsou tu ty zřejmé výdaje: pravidelné náklady na údržbu. Pravděpodobně platíte za běžnou údržbu, aktualizace softwaru a možná i za specializovaný tým IT, který systém spravuje.

Existují však i skryté náklady. Ty nejvíce přehlížené jsou náklady ušlé neboli obětované příležitosti. Starší systémy jsou obvykle méně efektivní než jejich moderní protějšky. Mohou zpomalovat provoz, bránit komunikaci a omezovat přístup k informacím, což snižuje produktivitu. Ztráta produktivity je nákladem, který může významně ovlivnit hospodářský výsledek firmy, ale je těžké ho vyčíslit a často zůstává bez povšimnutí.

Dalšími skrytými náklady je systémová integrace. S růstem a vývojem firmy může vzniknout potřeba implementovat nový software a systémy. Jejich integrace s těmi staršími může být složitá a nákladná a často vyžaduje vlastní řešení nebo „obcházení“. Na druhou stranu moderní systémy jsou navrženy tak, aby se hladce integrovaly s různými dalšími technologiemi, což vám z dlouhodobého hlediska ušetří čas i peníze.


Chcete vědět, jak pomáháme firmám po celém světě migrovat jejich starší systémy na moderní cloudové řešení? Přečtěte si naši případovou studii o tom, jak jsme pomohli společnosti Nordic Telecom přejít na Google Workspace, nebo si přečtěte další úspěšné příběhy na našich webových stránkách.


Bezpečnostní rizika a jejich náklady

Starší systémy představují také významné bezpečnostní riziko. S rozvojem technologií jdou kupředu i strategie kyberzločinců. Nemoderní systémy, jejichž bezpečnostní řešení jsou často zastaralá a nepodporovaná, se mohou stát snadným cílem útoků. Potenciální náklady na narušení bezpečnosti v podobě finančních ztrát a poškození dobrého jména společnosti mohou značně převýšit náklady na aktualizaci systému.

Cena za nekompatibilitu

Nezapomínejme také na cenu za nekompatibilitu. Používání starších systémů může vést k problémům s kompatibilitou, protože stále více podniků přechází na moderní systémy. To s sebou může přinést další výdaje na jiná řešení, zvýšenou údržbu, a dokonce i ztrátu obchodu, jestliže nedokážete efektivně spolupracovat s klienty nebo partnery, kteří používají novější technologie.

Cena na nespolehlivost

V neposlední řadě musíte zvážit cenu za výpadky systému. Se stárnutím systémů se zvyšuje pravděpodobnost jejich selhání, což vede k nákladným prostojům při řešení problémů. Kromě přímých nákladů na opravu nebo výměnu porouchaných komponent jsou zde také nepřímé náklady na ztrátu produktivity během odstávky.

Když sečtete všechny vypsané náklady, je jasné, že údržba starého IT systému může představovat značnou finanční zátěž. Naproti tomu investice do moderního IT systému může zvýšit efektivitu, snížit bezpečnostní rizika, zlepšit kompatibilitu a v konečném důsledku ušetřit peníze vaší firmě.

Až tedy budete posuzovat rozpočet na IT a přemýšlet, kam vaše peníze mizí, nezapomeňte na skryté náklady na starší systém. Možná je na čase si na tuto černou díru posvítit a zvážit, zda by vaší firmě nemohlo lépe posloužit moderní, transparentní a efektivní IT řešení.

Chcete se dozvědět více o moderních IT řešeních, která nabízí společnost Revolgy? Kontaktujte nás!