Vzdělávání & rozvoj

  Naši zaměstnanci jsou to nejcennější, co máme, a proto jim chceme poskytnout ty nejlepší zdroje a podporu, aby mohli dosáhnout svých kariérních ambicí i úspěšného osobního rozvoje.

  Odlište se bohatými zkušenostmi

  Gallup koučink

  Každý z nás má jedinečné schopnosti a způsob práce nebo komunikace, který je mu blízký. Metodika Gallup — CliftonStrengths umožňuje objevit vaše talenty a pracovat na nich s certifikovanými kouči. V Revolgy budete pravidelně spolupracovat s naším koučem, abyste odhalili své silné a slabé stránky a věděli, jak je využít a posunout se vpřed.

  Plně hrazený čas na vzdělávání

  Investice do vzdělávání našich zaměstnanců je investicí do našeho společného úspěchu. Proto vám nabízíme plně hrazené vzdělávání v pracovní době. Po vzájemné dohodě můžete využít čas na získání certifikátů nebo jiných kurzů, které rozšíří vaše dovednosti a znalosti. Náklady na certifikace a kurzy za vás také uhradíme.

  Rozvoj dovedností

  Náš tým starající se o naše zaměstnance pro vzdělávání nabízí komplexní školení soft skills na individuální i týmové úrovni, která vám pomohou zlepšit vaše současné dovednosti a maximalizovat váš potenciál, stejně jako vám pomohou připravit se na váš další kariérní postup.

  Týmy, které spolupracují

  Učení je nikdy nekončící proces a nejlepší způsob, jak se rozvíjet, je učit se jeden od druhého. Naše kultura je založena na spolupráci a práci v týmu a ceníme si nápadů i znalostí ostatních. Revolgians jsou otevření upřímným diskusím a spolupráci při hledání inovativních řešení problémů. Věříme, že vytvořením prostředí, které podporuje neustálé učení a spolupráci, můžeme společně dosáhnout velkých úspěchů.

  Co připravujeme dál

  Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se každý Revolgian cítí oceňován, podporován a má možnost naplno rozvinout svůj potenciál. Náš tým pro úspěch lidí v současné době pracuje na vývoji programu kariérního růstu na míru. Ten bude zahrnovat vytvoření individuálního kariérního plánu pro každého zaměstnance, který by odpovídal jeho dovednostem, zájmům a dlouhodobým kariérním cílům. Tento plán bude pravidelně revidován a aktualizován, aby bylo zajištěno, že jste na cestě k dosažení svých cílů. ❤️

  revolgy teambuilding 2023 1
  revolgy teambuilding 2023 2
  revolgy teambuilding 2023 3

  Co je nového?

  The 5 coolest announcements of re:Invent 2023

  As the dust settles on the annual AWS re:Invent conference and the thousands of attendees head back...

  Read More
  Top 15 cloud podcasts every CTO should be listening to

  Podcasts are the ultimate hack for CTOs who want to stay up to date on the latest trends and news....

  Read More
  How to choose and customize your Gmail layout

  Are you tired of staring at the same old Gmail layout, day in and day out? It may be time to...

  Read More