Vzdělávání & rozvoj

  Naši zaměstnanci jsou to nejcennější, co máme, a proto jim chceme poskytnout ty nejlepší zdroje a podporu, aby mohli dosáhnout svých kariérních ambicí i úspěšného osobního rozvoje.

  Odlište se bohatými zkušenostmi

  Gallup koučink

  Každý z nás má jedinečné schopnosti a způsob práce nebo komunikace, který je mu blízký. Metodika Gallup — CliftonStrengths umožňuje objevit vaše talenty a pracovat na nich s certifikovanými kouči. V Revolgy budete pravidelně spolupracovat s naším koučem, abyste odhalili své silné a slabé stránky a věděli, jak je využít a posunout se vpřed.

  Plně hrazený čas na vzdělávání

  Investice do vzdělávání našich zaměstnanců je investicí do našeho společného úspěchu. Proto vám nabízíme plně hrazené vzdělávání v pracovní době. Po vzájemné dohodě můžete využít čas na získání certifikátů nebo jiných kurzů, které rozšíří vaše dovednosti a znalosti. Náklady na certifikace a kurzy za vás také uhradíme.

  Kariéra šitá na míru

  Každý v Revolgy má své cíle a dlouhodobé plány. Po ukončení zkušební doby vytvoříte se svým přímým nadřízeným a naším personálním oddělením individuální kariérní plán, který bude odpovídat vašim dovednostem, zájmům a dlouhodobým cílům. Tento plán spolu budeme pravidelně upravovat a aktualizovat, abychom zajistili, že jste na správné cestě k dosažení svých cílů.

  Týmy, které spolupracují

  Učení je nikdy nekončící proces a nejlepší způsob, jak se rozvíjet, je učit se jeden od druhého. Naše kultura je založena na spolupráci a práci v týmu a ceníme si nápadů i znalostí ostatních. Revolgians jsou otevření upřímným diskusím a spolupráci při hledání inovativních řešení problémů. Věříme, že vytvořením prostředí, které podporuje neustálé učení a spolupráci, můžeme společně dosáhnout velkých úspěchů.

  Co připravujeme dál

  V Revolgy se snažíme vytvářet prostředí, ve kterém se každý cítí oceňován, podporován a má možnost naplno rozvinout svůj potenciál. Náš People Success tým v současné době sestavuje celofiremní vzdělávací program, který zahrnuje komplexní školení tzv. soft skills, vzdělávání založené na kompetencích a rozvoj vedoucích pracovníků. Spuštění tohoto programu plánujeme na tento rok a doufáme, že našim zaměstnancům poskytne cennou podporu. ❤️

  revolgy kickoff google workspace team
  revolgy kickoff 2023 image 3
  revolgy team photo kickoff croped

  Co je nového?

  What is cloud incident management and why you need it

  As more organizations transition to cloud-based operations, ensuring the stability and availability...

  Read More
  Avoid data loss with proper user offboarding

  Offboarding in an organization is not merely saying goodbye to a departing team member, it’s a...

  Read More
  How to collaborate with companies not on Google Workspace

  Collaborating with companies that use different productivity solutions can be a challenge, but with...

  Read More