PurpleNext zlepšuje FinTech produkty pomocí cloud-native infrastruktury

Purple_Next_logo_horizontal_greyscale_negative-1 2

 

Typ služeb

- Refactoring PoC
- PCI-DSS compliant infrastructure refactoring for PHP applications; - Refactoring and migration from Azure VMs to AWS Kubernetes (EKS);
- Recurring Operations management Cloud Platform services. 

Odvětví

FinTech

Technologie

AWS stack (EKS, ECR, S3, Route 53, CloudWatch, CloudTrail kubernetes, logging etc), Docker, Terraform, Traefik, Helm, CircleCI, Fluentd, Falco, Prometheus, PagerDuty

SDÍLET

O společnosti

Purple Next je FinTech inkubátor, který tvoří řešení problémů založených na poptávce ve finančním odvětví. V současné době se zaměřuje na dva hlavní produkty:

  • PayPipes - systém pro správu plateb na webu
  • Walletory je digitální peněženka, která zjednodušuje platby při nakupování, prodeji nebo komunikaci na internetu

Souhrn

Společnost Purple Next v současné době pracuje na dvou aplikacích, a to na správě plateb a pohybu finančních prostředků v peer-to-peer ekosystému. Tyto aplikace vyžadují škálovatelnou a vysoce bezpečnou infrastrukturu. Protože jejich původní monolit na vlastním hostingu nebyl schopen držet krok s tempem plánovaného růstu, společnost Purple Next se rozhodla obě aplikace refaktorovat a upgradovat na plně cloudové nativní prostředí. Díky spolupráci s Revolgy se mohli nadále soustředit na obchodní strategii a přenechat těžkou práci cloudovým odborníkům, kteří nejenže celou aplikaci zmigrovali do cloudu, ale také nastavili špičkový systém monitorování a údržby. Purple Next se tak může soustředit na služby svým zákazníkům a další vývoj svého softwaru, zatímco ten díky týmu Revolgy a AWS bezpečně běží.

Úspěch přichází s náročnými rozhodnutími

V roce 2020 se společnost Purple Next začala potýkat s problémem, který byl způsoben vítaným faktorem: začala rychle růst tím, že získala popularitu na trhu. To však znamenalo také vyšší nároky na infrastrukturu a zabezpečení dat. Ochrana soukromí a bezpečnost jsou známou Achillovou patou odvětví FinTech. Purple Next uchovává, zpracovává a přenáší údaje o držitelích karet (Visa, MasterCard a další možné značky karet), a proto musí splňovat požadavky standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Aby byl systém bezpečný a zároveň robustní a spolehlivý s 99,9% provozuschopností, nezdálo se provozování aplikací na samostatně hostovaných virtuálních strojích jako škálovatelné a dlouhodobé řešení. Bylo zřejmé, že je třeba provést změnu, ale znamenalo to také obtížné rozhodnutí: rozšířit interní infrastrukturní tým se všemi náklady na nábor, náběh a mzdy, nebo zachovat již existující strategickou pozici Sys Admina v rámci společnosti a pověřit ho řízením externího týmu odborníků.

“Svalová hmota” na vyžádání pro podporu růstu podnikání

Aby urychlila proces modernizace a zvládla dlouhodobé výdaje škálovatelným způsobem, rozhodla se společnost Purple Next spolupracovat se společností Revolgy, důvěryhodným partnerem své zastřešující organizace Purple Technology. Hlavním cílem společnosti Revolgy je zajistit co nejplynulejší a bezbolestný přechod do cloudu a také pomoci s údržbou systému po jeho nasazení, aby nedošlo k přerušení kontinuity podnikání klientů. Díky tomuto přístupu mohl tým Revolgy s vedoucím interní infrastruktury převzít náročný projekt migrace monolitu na plně cloudovou infrastrukturu. Cílem byla automaticky škálovatelná, cloudová, spravovaná IT infrastruktura, která může pružně sledovat růst podniku.

"Na základě toho, že skupina Purple Tech již se společností Revolgy spolupracovala, jsme se rozhodli, že jim zadáme refaktorizaci a migraci naší předchozí IT infrastruktury a správu nové IT infrastruktury jim přenecháme.”

Zdeněk Pokorný - Product Manager, PurpleNext

 

Přechod na Cloud Native za pouhé 4 měsíce

Projekt zahrnoval kompletní změnu infrastruktury z virtuálních strojů na Azure na Kubernetes na AWS. Volba Amazon EKS vzešla z důkladného pochopení potřeb společnosti Purple Next ze strany Revolgy z předchozích projektů v rámci skupiny Purple Technology a ze společného úsilí s interním týmem ICT při vyhodnocování stávající infrastruktury a analýze možností. AWS byla vybrána, protože poskytuje vysoce dostupné a bezpečné clustery a automatizuje klíčové úlohy, jako je záplatování, poskytování uzlů a aktualizace.

“S AWS jsme neměli tolik odborných zkušeností. Vzhledem k tomu, že společnost Revolgy je AWS Advanced Consulting Partner a má zkušenosti se službami AWS, byli jsme si jisti, že přistoupíme ke změně z Azure na AWS a necháme společnost Revolgy přeformátovat naši starou infrastrukturu na spravované služby AWS.”

Zdeněk Pokorný - Product Manager, PurpleNext

V rámci tohoto 4měsíčního projektu byl migrován celý ekosystém s řádným zálohováním a obnovou po havárii. Dosažení takto komplexní a zásadní změny s sebou přineslo výzvy, které oba týmy řešily v rámci profesionální a plodné spolupráce, čímž se posílil jejich vztah a zlepšily se procesy pro další iterace.

“Společně jsme přišli na to, jak dosáhnout stabilnější, škálovatelné IT infrastruktury s vysokou dostupností a nepřetržitou IT podporou. Získali jsme klid na práci a naši zákazníci konzistentní profesionální služby.

Zdeněk Pokorný - Product Manager, PurpleNext

 

Dveře k dobývání nových obzorů jsou nyní otevřené.

Modernizace architektury poskytuje společnosti Purple Next stabilitu a agilitu, aby mohla svým zákazníkům poskytovat bezpečné a spolehlivé služby a také pružně vydávat vylepšení a zdokonalení. Skutečnost, že migrace byla provedena jako jeden ucelený projekt v tak krátkém čase, přináší strategickou výhodu z hlediska doby reakce na změny na trhu a neustálého zlepšování technologií.

“Nyní jsme definitivně připraveni rozšířit naše technologie. Rozhodli jsme se spolupracovat se společností Revolgy, abychom překonali naše limity a rozšířili náš obchodní potenciál na maximum.”

Zdeněk Pokorný - Product Manager, PurpleNext

Společnost Purple Next svým rozhodnutím o outsourcingu dosáhla dvojího finančního zisku. Nejenže rychle získali do rukou odborníky na migraci na AWS, ale také ulevili společnosti od rigidního řízení výdajů na údržbu s rostoucími investicemi.

Díky flexibilním OpEx s řízenými cloudovými službami společnosti Revolgy se společnost může soustředit na strategii jak z hlediska svých produktů, tak z hlediska svých výdajů. Špičkové časy a každodenní provoz nezatěžují interní tým, a proto se hlavní pásmo firmy může soustředit na kontinuitu podnikání, snižování rizik, bezpečnost a udržení kroku s trhem. Společnost Purple Next nyní spolupracuje s firmou Revolgy na zvyšování bezpečnostních standardů (například řízení přístupu, vypilování IPS/IDS, záplatovací kampaně).

"Posouzením outsourcingu u společnosti Revolgy jsme rozhodně snížili náklady, které bychom museli investovat do interní údržby infrastruktury."

Zdeněk Pokorný - Product Manager, PurpleNext


Photo of Staging-to-Production celebration :)