Cloud nebo vlastní servery? Jak řeší české firmy IT infrastrukturu

SDÍLET

V roce 2019 jsme se zeptali našich klientů a dalších českých firem, jestli a jak využívají cloudová řešení. Vnímají firmy stále cloud jako hrozbu nebo je pro ně cloudová bezpečnost naopak devízou? Kolik firem ještě běží na železech a kolik jich už je v cloudu? Je přechod obtížný? A je populárnější Google, Amazon nebo Microsoft?

„Cloud je dnes pro většinu technologických firem naprostou samozřejmostí a svěřují mu proto celou firemní IT infrastrukturu, nebo alespoň určitý podíl. Už nějaký čas cloud není pouze doménou progresivních startupů, ale přechází na něj i korporáty, které ještě donedávna tento krok z různých důvodů oddalovaly. Tento trend potvrzuje i náš průzkum, který ukázal, že více než polovina firem přechod na cloud zvažuje. Každá firma je totiž v dnešní době závislá na technologiích. Je dobrým znamením, že si hlavní výhody cloudu uvědomují – flexibilita, škálovatelnost, nulové nároky na údržbu, odolnost proti výpadkům a v konečném důsledku šetření nákladů, to jsou jen ty nejčastěji jmenované."

Miroslav Vlasák - CEO, Revolgy

Img

Mezi českými společnostmi nejoblíbenějšími poskytovateli cloudu jsou Amazon Web Services (52,7 %) před platformou Google Cloud
(38,4 %) a Microsoft Azure (29,5 %).

Img

Img

Img

Většina společností (75,5 %) měla infrastrukturu založenou na cloudu hned od začátku. Jiné nejprve volily vlastní datové centrum
(41,8 %), vlastní hosting serverů (34,2 %) - tzn. pronajímaly si je, či housing serverů (24,1 %) - tzn., že měly své vlastní servery umístěny v profesionálním datovém centru.

Img

Proč se společnosti stěhují do cloudu?

Hlavními důvody, proč se firmy rozhodly na cloud přejít, byla především flexibilita (77 %), tedy možnost snadno vytvářet nová prostředí a instalace. Následovaly nulová potřeba údržby a nákupu hardwaru (65,2 %) a škálovatelnost (57,1 %), tedy rozšiřitelnost systému, webového serveru či aplikace o nové prvky, nebo jejich změny.

Img

Přechod na cloud není obtížný

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že firmy s přechodem na cloud neměly zásadní problémy. Na škále 1–10 (od nejsnazšího po nejkomplikovanější) hodnotilo průběh implementace čísly 9 a 10 méně než 5 % dotázaných. Naopak číslem 3, tedy jako celkem hladký průběh, hodnotilo 17,9 % firem. V nadpoloviční většině případů si vystačily čistě s interními zdroji, pomoc u cloudového partnera pak vyhledalo 34,8 %. V ostatních případech (10,7 %), pomohl s implementací přímo poskytovatel.

Img

„Přestože stále více firem přechází na cloud, existují segmenty trhu, kde je jeho implementace pomalejší. Jsou to například bankovní instituce, které velmi důkladně prověřují bezpečnost uložených a posílaných dat. A stejný problém řeší i technologické firmy. Je proto třeba zmínit, že lídři v čele s Amazonem, Googlem a Microsoftem investují do bezpečnosti obrovské částky a zaměstnávají týmy bezpečnostních expertů, které by si běžná firma nikdy nemohla dovolit. Banky již naštěstí překonaly dlouho zažitou představu, že mít data v cloudu, namísto ve vlastním datacentru, není bezpečné,“ doplňuje

Miroslav Vlasák - CEO, Revolgy

Průzkum proběhl na vzorku 133 českých technologických firem, 10 z nich byly pobočky zahraniční firmy. Rovnoměrně mezi nimi byly zastoupeny malé a velké firmy, 18 % tvořily velké firmy (500 a více zaměstnanců). Nejvíce pak byly zastoupeny firmy s 11–50 a 51–250 zaměstnanci, každá bezmála po jedné třetině.

Jak se budou trendy cloudových řešení dále vyvíjet?

Zúčastněte se naší ankety pro rok 2020! O výsledky se s vámi podělíme.

Vyplnění dotazníku zabere kolem 3 minut.

Vyplnit dotazník